Przykłady

 • spawarka laserowa firmy CRONITEX typu VARIO LASER 9000 COMPACT
 • laser YANG o średnicy promienia o d 0,2 mm do 2,0 mm
 • przestrzeń robocza w mm 850x800x500
 • nośność stołu roboczego 350 kg
 • energia procesu skupiona na elektrodzie, nie przenosi ciepła do warstw materiału obrabianego

 • możliwość napawania stali, aluminium oraz metali kolorowych
 • indywidualny dobór elektrody dla poszczególnych gatunków materiału
 • indywidualny dobór parametrów spawania dla poszczególnych gatunków materiału
 • brak ograniczeń co do kształtu i wielkości ubytku

 • proces pozostawia bardzo małą strefę wpływu ciepła, minimalne naprężanie i odkształcenia
 • spoina uzyskuje jednorodną, drobnoziarnistą strukturę; wolną od wad
 • spoiny można poddawać obróbce skrawaniem, ściernej, elektroerozyjnej, cieplnej itd.